Adatvédelmi nyilatkozat

Az energyfair.hu internetes honlapon látogatóink által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük (pl. az ajánlatkérő form kitöltésekor, e-mail küldő kapcsolati form kitöltésekor, ügyfélkapcsolati regisztrációkor) , kizárólag a Transenergo Hungary Kft. tevékenységivel kapcsolatosan töroljuk és semmilyen körülmények között nem adjuk ki harmadik feleknek.

Az ajánlatkérő form kitöltésével és elküldésével ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait az itt leírtakkal összhangban felhasználjuk, továbbá, amennyiben megjelölte a "További informáciíkat szeretnék kapni tevékenységükről, akcióikról" részt, ön hozzájárul ahhoz, hogy időnként (havonta maximum egy alkalommal) e-mailben tájékoztassuk cégünk tevékenységeiről, fejlesztéseiről, akcióiról, alkalmi ajánlatainkról.

Az energyfair.hu internetes honlap üzemeltetője tiszteletben tarja a weboldal látogatóinak személyiségi jogait. Adatkezelési alapelveink összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény - a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);
1995. évi CXIX. törvény - a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről (DM tv.);
2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
2003. évi C. törvény - az elektronikus hírközlésről (Eht.)

Köszönjük és várjuk partnerünkként!

Energyfair Hungary Kft.
www.energyfair.hu